Цени за поддържане на зелени площи

     Абонаментно поддържане на зелени площи:      Абонаментната поддръжка на градини се извършва за срок от един месец до осем месеца (сезонна поддръжка) и включва следните дейности и материали:       Материали: минерални и органични торове (според изискванията на растителността)      Дейности: пролетно почистване на градината, косене на тревни площи – […]