Изграждане на тревни площи

     След като е засадена цялата предвидена растителност, се пристъпва към обработка и подготовка на терена за затревяване.Това е една градинарска дейност, която се цени доста в днешно време.       Обща характеристика на тревните площи и използване на тревни смески:       Тревни площи – за изграждането на тревни площи се използват […]

Цени за изграждане на зелени площи

     При изграждане на зелени площи се извършват дейностите в следната последователност: подготовка и моделиране на терена, следва доставка и разстилане на плодородна почва (при необходимост), изграждане на плочопътеки, доставка и засаждане на декоративна растителност (според проекта за озеленяване), изграждане на алпинеуми и скални цветни кътове, обработка на почвата за затревяване и затревяване (чрез […]

Изграждане на зелени площи

     След изграждане на алейната мрежа (ако няма съществуваща) и почистване на терена се пристъпва към изпълнението на проекта за озеленяване.      Подготвителни работи:      Санитарно-хигиенни – комплекс от мероприятия за почистване на градина от плевелна растителност, дънери, строителни отпадъци, камъни и др., и извозване на тези отпадъци до депа или сметища.   […]