Цени за поддържане на зелени площи


     Абонаментно поддържане на зелени площи:

     Абонаментната поддръжка на градини се извършва за срок от един месец до осем месеца (сезонна поддръжка) и включва следните дейности и материали:

      Материали: минерални и органични торове (според изискванията на растителността)

     Дейности: пролетно почистване на градината, косене на тревни площи – 4 – 6 пъти месечно, аериране на тревни площи – три пъти годишно, грапене на тревни площи – пролет и есен, валиране на тревни площи – веднъж месечно, подхранване – три пъти годишно, плевене – редовно, подрязване – извършва се според изискванията на съответното растение и желания декоративен ефект, торене – до два пъти на месец, зазимяване на декоративни растения, почистване от есенен листопад;

     Цена за един месец: 0,6 – 2 лв/кв.м (под 100кв.м – по договаряне)

     Забележка: Цената зависи от интензивността на поддръжката, сложността на терена, от поддържаната растителност, от това дали използваме наша или ваша градинска техника.

       Други услуги:

      Пролетно почистване на градини:

      Дейности: почистване от есенен листопад, премахване на плевелна растителност, прекопаване на декоративна растителност, изхвърляне на отпадъците;

      Цена: под 100кв.м – 70лв, над 100кв. 0,60лв /кв.м

      Еднократно косене:

     Дейности: косене, изхвърляне на отпадъците от коситбата;

     Цена: 0,30лв/кв.м

      Еднократно подрязване на жив плет:
      Дейности: подрязване, почистване и изхвърляне на отпадъците от подрязването;

      Цена: 10лв/л.м.

      Еднократно подрязване на живи стени:

      Дейности: подрязване, почистване и изхвърляне на отпадъците от подрязването;

      Цена: 15лв/л.м.
     Подрязване на декоративни и овощни дървета:

     Дейности: подрязване, почистване и изхвърляне на отпадъците от подрязването;

     Цена 20лв/бр.