Цени за изграждане на зелени площи


     При изграждане на зелени площи се извършват дейностите в следната последователност:

подготовка и моделиране на терена, следва доставка и разстилане на плодородна почва (при необходимост), изграждане на плочопътеки, доставка и засаждане на декоративна растителност (според проекта за озеленяване), изграждане на алпинеуми и скални цветни кътове, обработка на почвата за затревяване и затревяване (чрез тревен чим или специализирана тревна смеска).

     Подготовка на терена:

     Дейности: Почистване, третиране с хербицид, изкореняване на съществуваща растителност, прекопаване, изхвърляне на отпадъците;

     цена: 0,5 – 5 лв./кв.м.;

     Плодородна почва (хумус):

     Доставка на почва за озеленяване:

      цена: до 5 куб.м. – 170 лв.

      цена: 8 куб.м. – 200 лв.

     Забележка: Цените включват почвата и доставка за град София.

     Доставка на почва за озеленяване с насипване и разстилане:

     Дейности: доставка и разстилане на почва;

     цена: 45 – 65 лв./куб.м (при минимум 5 куб.м);

     Затревяване:

     В цената за затревяване са включени следните дейности и материали:

     Материали: тревна смеска, минерални торове

     Дейности: Фино заравняване на горния почвен слой, избиране на подходяща тревна смеска, професионално затревяване чрез кръстосан посев, валиране, първа поливка (при осигурени условия), първа коситба, подсяване (при необходимост);

     цена: 3 – 5 лв./кв.м.;

     Полагане на тревен чим:

      В цената за затревяване с тревен чим са включени следните дейности и материали:

      Материали: тревен чим, минерални торове;

     Дейности: Внимателно фино заравняване на горния почвен слой, избор на подходящ тревен чим, доставка на чима до обекта, полагане на тревния чим, валиране, поливка (при осигурени условия);

      цена: 13 – 16 лв./кв.м.;

      Полагане на тревен чим с чим на клиента

     цена: 3 – 5 лв./кв.м.

      Засаждане на декоративна растителност:

       При засаждане на декоративни дървета, храсти, живи плетове, живи стени и цветя са включени следните дейности и материали:

       Материали: минерални или органични торове (според изискванията на отделното растение), укрепителни материали.

     Дейности: аранжиране според проекта за озеленяване, изкопаване на посадни места, засаждане на декоративната растителност, поливане (при осигурени условия).

      Засаждане на жив плетЦена: 2 лв./л.м.

      Засаждане на живи стениЦена: 4 лв./л.м.

       Засаждане на дървета и храсти (фиданки) с диаметър на балата до 60см – Цена: 5 лв./бр.

      Засаждане на дървета и храсти (фиданки) с диаметър на балата от 60 до 120см – Цена: 15 лв./бр.

       Засаждане на многогодишни и сезонни цветяЦена: 10 лв./кв.мл.

      Забележка: Цената не включва доставка и растителен материал;

     Изграждане на алпинеум и скален цветен кът:

      Дейности: Изграждането на алпинеум или скален цветен кът включва подготовка на терена, избор на декоративна растителност, насипване на хумусна почва, аранжиране на растителността и камъните, засаждане, торене, поливане (при осигурени условия);

      Цена: 30 лв/кв.м (в цената не са включени камъни, растителен материал, хумусна почва и доставка на материалите)

      При неяснота и въпроси моля не се колебайте да се свържете с нас!